CONDITIEMETING

Dé onafhankelijke, medische controle van uw dak!

Voor resultaatgericht onderhoud en dakbeheer is het belangrijk te weten in welke conditie het dak verkeert.

Conditiemeten volgens NEN 2767 is een gestandaardiseerde methode, om op een persoonsonafhankelijke en objectieve wijze de conditie van onroerend goed vast te leggen.

Voor alle onderhoudsgevoelige elementen wordt een conditie voor onderhoud bepaald, hierin worden gebreken die onderhoud behoeven gedetailleerd geregistreerd. Per gebrek wordt de omvang, intensiteit en de geldende typering vastgelegd, de conditiescore wordt weergegeven in een zespuntenschaal.

  • Conditie 1; Onderhoudstoestand UITSTEKEND, levensduurverwachting >10 jaar
  • Conditie 2; Onderhoudstoestand GOED, levensduurverwachting 8 jaar – 10 jaar
  • Conditie 3; Onderhoudstoestand REDELIJK, levensduurverwachting 5 jaar – 8 jaar
  • Conditie 4; Onderhoudstoestand MATIG, levensduurverwachting 3 jaar – 5 jaar
  • Conditie 5; Onderhoudstoestand SLECHT, levensduurverwachting 1 jaar – 3 jaar
  • Conditie 6; Onderhoudstoestand ZEER SLECHT, levensduurverwachting geen.

De conditiemetingen worden opgeslagen in een soepele betrouwbare digitale database die, voor de daken van al uw projecten, een duidelijk inzicht geeft in de conditie en de te verwachten levensduur.

Een overzicht waarin de opbouw van de dakconstructie, hoeveelheden (m², m¹, stuks) en de bouwfysische toestand opgenomen is.

Bovendien is het mogelijk om een volledige daken RI&E, met uitgewerkte digitale tekening in de rapportage op te nemen.

Zo kunt u uw meerjarenbegroting op peil houden en eventueel onderhoud naar voren halen en dakwerk doorschuiven naar volgende jaren.

brandsma-nen2767