05 May 2017

Belangrijk bericht!

Uncategorized
0 Comment

Overmachtsituatie inzake leveringen van dakisolatie (PIR en EPS) en substantiële prijsverhogingen

Ons bedrijf, Brandsma Dakservice BV, opereert sedert 1988 in de dakenbranche en heeft als lid van Vebidak en Dakgroep-90, normaliter toegang tot alle leverbare daksystemen. Hierdoor zijn wij in staat om in de projecten markt steeds adequaat te reageren op vraag en aanbod.
Momenteel is er echter een bijzonder vervelende situatie aan de hand:
De afgelopen week worden wij, maar ook onze collega’s, geconfronteerd met zeer ernstige leverproblemen en prijsverhogingen van de PIR en PUR isolatie (en daaruit voortvloeiend ook EPS isolatie).
De levertijden zijn vrij plotseling opgelopen van een paar dagen naar een paar weken en op dit moment zien we elke dag een week extra op de levertijd komen.

!!!Update: Er worden momenteel geen orderbevestigingen meer afgegeven!!!

WAT SPEELT ER ?

  • Levertijd PIR isolatie loopt op dit moment op naar 10 tot 12 weken, zonder zekerheid van levering.
  • Vandaag hebben we vernomen dat bepaalde maten PIR isolatie pas over 10 weken ‘misschien’ weer in productie gaan
  • Van de bestelde hoeveelheden PIR krijgen we nu orderbevestigingen die maar 20% van de bestelde hoeveelheid bedragen. Als er al wat komt dan is het veel te weinig.
  • Enkele fabrikanten willen op dit moment geen orderbevestiging meer afgeven
  • Prijzen lopen met tientallen procenten op in snel opvolgend tempo, zowel bij PIR als bij EPS
  • Levertijden van EPS zijn de laatste weken opgelopen naar 10 werkdagen (en toenemend)
  • Leveranciers van geïsoleerde metalen dak- en wandbekleding geven aan dat ook daar de situatie met PIR en PUR in panelen onder druk komt te staan en dat alle prijzen en levertijden die worden afgegeven nogmaals moeten worden bekeken op het moment van de opdrachtverstrekking.S

Samenvattend: Op dit moment kunnen wij en vele collega’s met ons, niet langer de levertijden en hoeveelheden van isolatie garanderen. Dit leidt er toe dat daken niet kunnen worden afgemaakt of niet worden gestart.
Wij voorzien stagnatie in de uitvoering die enkele weken tot maanden kunnen duren. Platen die we nu nodig hebben maar pas halverwege juli worden geproduceerd, zullen ook dan niet direct leverbaar zijn door grote achterstanden in de orders bij fabrikanten.

Wij beroepen ons derhalve per direct op overmacht.

Wij doen ons best om samen met u oplossingen te bedenken, maar zijn daarbij afhankelijk van de situatie bij de fabrikanten en de mogelijkheden op het dak. We willen daarbij opmerken dat ons bedrijf als lid van Dakgroep-90, rechtstreeks zaken doet met fabrieken (o.a. Kingspan, Unilin) en niet met tussenhandel. We zitten dus al dicht bij het vuur.
De prijzen van EPS en PIR daken in offertes kunnen we op dit moment niet garanderen en op nog niet gestarte werken zal mogelijk de prijs herzien moeten worden. Een prijsverhoging van enkele procenten zien we nog als eigen risico, maar we moeten nu denken aan tientallen procenten de komende maanden. Door ons afgegeven prijzen moeten vanaf nu feitelijk worden gezien als dagprijzen. Wijs ook uw opdrachtgevers hier op.

Fabrikanten proberen door te produceren, maar de grondstoffenprijzen lopen heel snel op. Een fabrikant geeft zelfs aan dat er is gekeken naar volledig stilleggen van de productie. De leveranciers van MDI geven op dit moment geen levergarantie aan de fabrikanten meer. Daarom worden door hen alle gedane offertes ingetrokken en geen harde toezeggingen meer gedaan.
Wij hebben nog nooit zo een instabiele markt meegemaakt.

HOE KOMT DAT NU ?

De oorzaak ligt in de schaarste van de grondstof MDI op de wereldmarkt. Deze stof vormt het hoofdbestanddeel van een PIR en PUR schuimplaat. (MDI = Methyleendifenyldi-isocyanaat).
Door chemische incidenten bij BASF in Duitsland en een producent in Wanhao in China, een stillegging bij Huntsman International LLC, een wereldwijde grotere vraag dan aanbod en vertraging bij de bouw van twee nieuwe fabrieken/productielijnen van BASF en DOW is het product schaars.
Wij kunnen, door de ontstane overmacht situatie, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de kosten van vertraging/stagnatie in het werk.
Wij kunnen geen enkele toezegging meer doen over de levertijden, leverhoeveelheden en de kosten van de PIR en PUR materialen, met een voorlopig voorbehoud voor EPS.

Wij bij Brandsma Dakservice, zullen uiteraard ons best doen samen oplossingen of noodmaatregelen (waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden) te zoeken. Ook hopen we, en meer kunnen we niet, dat de situatie snel weer normaliseert. Al wijzen alle tekenen er op dat dit tot na de bouwvak zal blijven spelen / verergeren.
Uiteraard kunnen wij in nauw overleg met u, tot oplossingen komen.

Als u vragen heeft, neem gerust contact met ons op.

Vriendelijke groet,

BRANDSMA DAKSERVICE BV
Roel Brandsma

[top]