ONDERHOUD

Lange termijn visie

brandsma-meten-is-weten-1Meten is weten; een oud gezegde. Onze gecertificeerde dakspecialisten meten de conditie van het daksysteem. Met de meetresultaten gaan wij innovatief aan de slag. Voor de progressieve vastgoed beheerder of -eigenaar kunnen wij deze resultaten strategisch inzetten bij het vaststellen van de MJOP (meerjaren onderhoudsplanning). Zo zijn er substantiƫle besparingen te realiseren, zowel op het onderhoud als op het beheer (de organisatie).

Wij gaan hier graag risicodragend in mee, de resultaten garanderen wij zwart op wit.

Laten we eens vrijblijvend met elkaar praten………….